บทความนี้สำหรับน้องๆ ที่เพิ่งขึ้น ป.6 และผู้ปกครองที่กำลังวางแผนเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามสอบอันเข้มข้น

“สนามสอบแข่งขันเข้า ม.1” เป็นสนามที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองและตัวน้องๆ เอง การเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้แอตต้าจะพามาเจาะลึกว่าตลอดหนึ่งปีนี้ น้องๆ จะต้องพบเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้าง

 

 

ประเภทของสนามสอบจริงเพื่อสอบเข้า ม.1 แบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ 2 กลุ่ม ได้แก่

 

 1. สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ – เป็นการสอบเพื่อเข้าเรียนให้ห้องเรียนที่เน้นวิชาต่างๆ เพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น

  ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ จะมีการจัดคาบเรียนเพิ่มเติมในวิชา คณิตศาสตร์ เพื่อให้น้องๆ มีความแข็งแกร่งด้านคณิตมากยิ่งขึ้น อาจมีการเรียนเกินหลักสูตร และมีการทำโครงงานเพิ่มเติมไปจากห้องเรียนประเภทอื่นๆ

  วิชาที่ใช้สอบ จะขึ้นอยู่กับประเภทห้องที่เลือกสอบ และแต่ละโรงเรียนจะมีจำนวนวิชาที่จะสอบไม่เท่ากัน

  ช่วงเวลาที่สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ จะสอบก่อนรอบสอบห้องเรียนปกติทั่วไป (ข้อมูลปี 60 : วันสอบ 4 มีนาคม)

 2. สอบเข้าห้องเรียนประเภททั่วไป – เป็นการสอบเพื่อเข้าเรียนในห้องประเภททั่วไป วิชาที่ใช้สอบจะเป็น 5 วิชา ได้แก่ คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ และสังคม รวมกับผลคะแนน O-Net

  ช่วงเวลาที่สอบจะเป็นช่วงเดือนเมษายน (ข้อมูลปี 60 : วันสอบ 1  เมษายน)

 

 

นี่คือสนามสอบหลักที่น้องๆ จะต้องเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อพิชิตโรงเรียนในฝัน แต่ที่จริงแล้วยังมีอีกหลายสนามสอบเพื่อให้น้องๆ ได้ทดลองฝีมือซึ่งแอตต้าได้รวบรวมปฎิทินการสอบ เพื่อให้น้องๆ และผู้ปกครองจัดเวลาเตรียมพร้อมดังนี้ค่าา

 

Screen Shot 2560-05-27 at 18.59.24

 • สนามสอบกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์

  วันสอบ : ช่วงเดือน พฤศจิกายน (ข้อมูลปี 60 : วันสอบ 11 พ.ย. )
  การสอบรอบแรกของโรงเรียนกลุ่มจุฬาภรณ์จะใช้คะแนนที่มาจากการสอบ สสวท. คณิต วิทย์

 • สนามสอบสาธิตราม

  สมัครสอบ : ช่วงเดือน มกราคม (ข้อมูลปี 60 : 18 – 21 ม.ค. )

  วันสอบ : ช่วงปลายเดือนมกราคม (ข้อมูลปี 60 : 29 ม.ค )

  เป็นการสอบเข้าจริง ที่มีนักเรียนมาสอบเป็นจำนวนมาก นับเป็นสนามใหญ่ที่สามารถทำให้น้องๆ ได้ทดลองฝีมือ และฝึกความคุ้นชินกับสนามสอบได้เป็นอย่างดี

 • การสอบ O-net

  วันสอบ : ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ (ข้อมูลปี 60 : 4 ก.พ. )
  เป็นการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นข้อสอบกลางที่จะสอบเหมือนกันทั่วประเทศ โดยจะนำคะแนนนี้ไปคิดรวม และยื่นเพื่อสอบเข้า ม.1 รอบทั่วไปอีกที ซึ่งจะประกาศผลคะแนนอีกทีในช่วงเดือนมีนาคม นับเป็นข้อสอบกลุ่มที่ไม่ยากเกินไปนัก เนื้อหาจะตามในหลักสูตร ที่เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มคะแนนให้กับน้องๆ ได้ค่ะ

 • การสอบ Pre-test ห้องเรียนพิเศษ & ห้องเรียนปกติ

  สมัครสอบ : ช่วงเดือนขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน (ธันวาคม – มกราคม – กุมภาพันธ์)
  วันสอบ : มกราคม – กุมภาพันธ์
  ถือเป็นช่วงเดือนที่มีแต่ละโรงเรียนจะมีการจัดสอบ Pre-test ทำให้น้องๆ สามารถทดลองความสามารถของตนเองในแต่ละสนามสอบได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ต้องจัดเวลาให้ดี ไม่ให้น้องกดดันเกินไป หรือมั่นใจจนเกิดความชะล่าใจเกินไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนที่ดีและเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะ

 • การสอบห้องเรียนพิเศษ English Program & Gifted*

  สมัครสอบ : ช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ์ (ข้อมูลปี 60 : 20 – 24 ก.พ. )
  วันสอบ : ต้นเดือนมีนาคม (ข้อมูลปี 60 : 4 มีนาคม )

 • การสอบห้องเรียนปกติ*

  สมัครสอบ : ช่วงปลายเดือน มีนาคม (ข้อมูลปี 60 : 27 – 30 มี.ค. )
  วันสอบ : ต้นเดือนเมษายน (ข้อมูลปี 60 : 1 เมษายน)
  วันประกาศผล : หลังวันสอบไม่กี่วัน (ข้อมูลปี 60 : 5 เมษายน)

 

การทำความเข้าใจสนามสอบและช่วงเวลา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมตัวที่ดีค่ะ การวางแผนและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ปกครองและตัวน้องเองสามารถเตรียมพร้อมต่อสู้เพื่อพิชิตโรงเรียนในฝันได้

 

บทความต่อไปเราจะมาพูดถึงบรรยากาศและการเรียนของแต่ละโรงเรียนดังค่ะ เพราะเราเชื่อว่าการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้น้องๆ เห็นภาพโรงเรียนในฝันชัดเจนขึ้น แล้วพบกันค่ะ :)
ติดตามบรรยากาศการเรียนที่แอตต้าเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/attasineschool