เราเชื่อมั่นกว่าการเรียนอย่างมีเป้าหมายและมีครูที่ดีคอยแนะนำ

นั่นคือสุดยอดแห่งการเรียนรู้

“We are a big family, growing together”

ความสำเร็จกว่า 30 ปีของแอตต้า

การได้เห็นเด็กๆ เติบโต จากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นกำลังใจให้
คณาจารย์มุ่งมั่นถ่ายทอดวิชาความรู้ต่อไป
เพราะแอตต้าเชื่อว่า เด็กทุกคนเก่งและมีอนาคตที่ดีได้

  • แอตต้าขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กทุกคน ผลงานนี้จะเป็นเครื่องการันตีความตั้งใจจริงของนักเรียนและคณาจารย์อย่างแท้จริง เป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อๆ ไป

portfolio_2

ผลงานบางส่วน ป.6 แอตต้าสอบติด ม.1  ปี 2560

ศิษฏ์ ศรีอรพินท์งาม
ศิษฏ์ ศรีอรพินท์งามGifted วิทย์ ลำดับที่3
สอบติด บดินทรเดชา 1
ชิชพรรณ จันทร์นวล
ชิชพรรณ จันทร์นวลบดินทรเดชา 1
สอบติด บดินทรเดชา 1
วิมุตติ ไชยพุฒิ
วิมุตติ ไชยพุฒิ100 เต็ม คณิตO-NET & Gifted คณิตลำดับที่13
สอบติด บดินทรเดชา 1
พิชญ์สินี สัปปพันธ์
พิชญ์สินี สัปปพันธ์Gifted วิทย์
สอบติด บดินทรเดชา 1
กฤติน เรืองฉิม
กฤติน เรืองฉิมบดินทรเดชา 1
สอบติด บดินทรเดชา 1
อิสรียา ดิษฐสุวรรณ
อิสรียา ดิษฐสุวรรณบดินทรเดชา 1
สอบติด บดินทรเดชา 1

ปวริศา ปรีงาม
ปวริศา ปรีงามบดินทรเดชา 1
สอบติด บดินทรเดชา 1
ชาลิสา บุญสิงห์
ชาลิสา บุญสิงห์บดินทรเดชา 2
สอบติด บดินทรเดชา 2
ณัฏฐชัย มิ่งรัตน์ติกรณ์
ณัฏฐชัย มิ่งรัตน์ติกรณ์บดินทรเดชา 2
สอบติด บดินทรเดชา 2
ชลธิชา พาชอบ
ชลธิชา พาชอบบดินทรเดชา 2
สอบติด บดินทรเดชา 2
ชญานนท์ วงศ์ตระกูล
ชญานนท์ วงศ์ตระกูลEP บดินทรเดชา 2
สอบติด บดินทรเดชา 2
ปีย์วรา สุวรรณวงศ์
ปีย์วรา สุวรรณวงศ์บดินทรเดชา 2
สอบติด บดินทรเดชา 2

อรยา ปานนุ้ย
อรยา ปานนุ้ยGifted บดินทรเดชา 2
สอบติด บดินทรเดชา 2
สหัสวิชญ์ นิลดำ
สหัสวิชญ์ นิลดำบดินทรเดชา 2
สอบติด บดินทรเดชา 2
ศิรธัช รักษาพล
ศิรธัช รักษาพลสตรีวิทยา 2
สอบติด สตรีวิทยา 2
พรรษชล พุทธผล
พรรษชล พุทธผลสตรีวิทยา 2
สอบติด สตรีวิทยา 2
รักษิตา เวสสบุตร
รักษิตา เวสสบุตรสตรีวิทยา 2
สอบติด สตรีวิทยา 2
ชิชพรรณ จันทร์นวล
ชิชพรรณ จันทร์นวล Gifted บดินทรเดชา 2
สอบติด บดินทรเดชา 2

ชยพล ช่วยบำรุง
ชยพล ช่วยบำรุงสตรีวิทยา 2
สอบติด สตรีวิทยา 2
ศุภณัฐ มั่งคั่ง
ศุภณัฐ มั่งคั่งสตรีวิทยา 2
สอบติด สตรีวิทยา 2
พิณพลอย พรหมพินิจพงศ์
พิณพลอย พรหมพินิจพงศ์สตรีวิทยา 2
สอบติด สตรีวิทยา 2
พิชญ์สินี พรหมจรรย์
พิชญ์สินี พรหมจรรย์สตรีวิทยา 2
สอบติด สตรีวิทยา 2
ญาดา ธีระวัฒนะกุล
ญาดา ธีระวัฒนะกุลสตรีวิทยา 2
สอบติด สตรีวิทยา 2
นันทินี วอทอง
นันทินี วอทองสตรีวิทยา 2
สอบติด สตรีวิทยา 2

ณภัทร ศรีสมุทร
ณภัทร ศรีสมุทรหอวัง
สอบติด หอวัง
ธนัชชา อำพันแสง
ธนัชชา อำพันแสงหอวัง
สอบติด หอวัง
ภานุวัฒน์ ดีสนั่น
ภานุวัฒน์ ดีสนั่นหอวัง
สอบติด หอวัง
ต้นศักดิ์ คล่องคำณวนการ
ต้นศักดิ์ คล่องคำณวนการหอวัง
สอบติด หอวัง
ธีรภัทร ธีรนันท์ดา
ธีรภัทร ธีรนันท์ดาหอวัง
สอบติด หอวัง
พิชามญช์ คงหวัง
พิชามญช์ คงหวังหอวัง
สอบติด หอวัง

ภคนันท์ บุสดี
ภคนันท์ บุสดีเตรียมน้อมฯ
สอบติด เตรียมน้อมฯ
ฤดีณัฏฐ์ ราชธา
ฤดีณัฏฐ์ ราชธาGifted นวมินเตรียม น้อมฯ
สอบติด นวมินเตรียม น้อมฯ
อัครวินท์ ดัชนี
อัครวินท์ ดัชนีลำดับที่ 9 นวมินเตรียม น้อมฯ
สอบติด นวมินเตรียม น้อมฯ
ภูริต ฟุ้งพงษ์
ภูริต ฟุ้งพงษ์เตรียม น้อมฯ
สอบติด เตรียม น้อมฯ
พิชญ์สินี สัปปพันธ์
พิชญ์สินี สัปปพันธ์สามเสนวิทยาลัย
สอบติด สามเสนวิทยาลัย
รดา ชัยพานิช
รดา ชัยพานิชสาธิตรามฯ
สอบติด สาธิตรามฯ

อิทธิพัทธ์ สนธิรอต
อิทธิพัทธ์ สนธิรอตสาธิตประสานมิตร
สอบติด สาธิตประสานมิตร
พงศ์ภาวี ธิติวรวงศ์
พงศ์ภาวี ธิติวรวงศ์สวนกุหลาบรังสิต
สอบติด สวนกุหลาบรังสิต
กชพรรณ อัมพรายน์
กชพรรณ อัมพรายน์สาธิต มศว.องครักษ์
สอบติด สาธิต มศว.องครักษ์
ศิรวิชญ์ พงษ์รอด
ศิรวิชญ์ พงษ์รอดGifted สวนกุหลาบรังสิต
สอบติด สวนกุหลาบรังสิต
กฤดากานต์ ยวงนุ่น
กฤดากานต์ ยวงนุ่นGifted สวนกุหลาบรังสิต
สอบติด สวนกุหลาบรังสิต
ชาลิสา ทนกระโทก
ชาลิสา ทนกระโทกGifted เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า
สอบติด เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า

รมัณยา กมุฑะรัตน์
รมัณยา กมุฑะรัตน์Gifted ราชวินิตบางแก้ว
สอบติด ราชวินิตบางแก้ว
นภัสวรรณ สวัสดิ์ทวี
นภัสวรรณ สวัสดิ์ทวี สาธิตรามฯ
สอบติด สาธิตรามฯ
พงศกร ศรีมุงคุณ
พงศกร ศรีมุงคุณสอบติด 3 ที่
จุฬาภรณ์, ฤทธิยะ, สาธิตวัดพระศรี
พงศพัศ ศรีมุงคุณ
พงศพัศ ศรีมุงคุณGifted ฤทธิยะฯ
สอบติด ฤทธิยะฯ
ศุภวิศ ลายเมฆ
ศุภวิศ ลายเมฆGifted ฤทธิยะฯ
สอบติด ฤทธิยะฯ
วราภรณ์ วงศ์ทักษิณาจาร
วราภรณ์ วงศ์ทักษิณาจารGifted สารวิทยา
สอบติด สารวิทยา

จารุกมล บุญเรือง
จารุกมล บุญเรืองสาธิตวัดพระศรีฯ
สอบติด สาธิตวัดพระศรีฯ

วชิรวิชญ์ สลับศรี
วชิรวิชญ์ สลับศรีสาธิตวัดพระศรีฯ
สอบติด สาธิตวัดพระศรีฯ

วัชรพงศ์ ภูเจริญ
วัชรพงศ์ ภูเจริญสอบติด 4 ที่
1.สามเสนวิทยาลัย (EP)
2. สาธิตวัดพระศรี
3. จุฬาภรณ์ ปทุมธานี
4. สาธิตธรรมศาสตร์
อิทธิพัทธ์ สนธิรอต
อิทธิพัทธ์ สนธิรอตสอบติด 3 ที่
1.สามเสนวิทยาลัย (MSEP)
2.สาธิตวัดพระศรี
3.สาธิตประสานมิตร

พรรณภัทร กังวาฬ
พรรณภัทร กังวาฬเตรียม น้อมฯ(EP)
สอบติด เตรียม น้อมฯ
ยุภารัตน์ ทองจันทร์
ยุภารัตน์ ทองจันทร์EP สารวิทยา
สอบติด สารวิทยา
พีรพัฒน์ เนตรโสภา
พีรพัฒน์ เนตรโสภาGifted เตรียมทหาร ฤทธิยะวรรณาลัย
สอบติด ฤทธิยะวรรณาลัย
จิรพัฒน์ ปราบภัย
จิรพัฒน์ ปราบภัย Gifted เตรียมทหาร ฤทธิยะวรรณาลัย
สอบติด ฤทธิยะวรรณาลัย
ศิรวิทย์ ซื่อสัตย์
ศิรวิทย์ ซื่อสัตย์เตรียม น้อมฯ(EP)
สอบติด เตรียม น้อมฯ
 ภัทรพล เยาวราช
ภัทรพล เยาวราชEP ฤทธิยะวรรณาลัย
สอบติด ฤทธิยะวรรณาลัย

ณัฐนันท์ ตุ่นมณี
ณัฐนันท์ ตุ่นมณีฤทธิยะวรรณาลัย
สอบติด ฤทธิยะวรรณาลัย

ณัฐนนท์ ตุ่นมณี
ณัฐนนท์ ตุ่นมณี ฤทธิยะวรรณาลัย
สอบติด ฤทธิยะวรรณาลัย

ชญานุช กริ่มใจ
ชญานุช กริ่มใจฤทธิยะวรรณาลัย
สอบติด ฤทธิยะวรรณาลัย

ณภัทร เปลี่ยนชัย
ณภัทร เปลี่ยนชัยฤทธิยะวรรณาลัย
สอบติด ฤทธิยะวรรณาลัย

รชต ทองลี
รชต ทองลีฤทธิยะวรรณาลัย
สอบติด ฤทธิยะวรรณาลัย

สิริยากร นบแย้ม
สิริยากร นบแย้มฤทธิยะวรรณาลัย
สอบติด ฤทธิยะวรรณาลัย

เดชา ลาสันเทียะ
เดชา ลาสันเทียะสารวิทยา
สอบติด สารวิทยา

ปาลิตา ศรีสุริยะ
ปาลิตา ศรีสุริยะสารวิทยา
สอบติด สารวิทยา

อัจฉรา ไชยวงค์
อัจฉรา ไชยวงค์สารวิทยา
สอบติด สารวิทยา

ปัญญาพร ขันเงิน
ปัญญาพร ขันเงินGifted สารวิทยา
สอบติด สารวิทยา

อิงครัตน์ ศิริยงค์
อิงครัตน์ ศิริยงค์เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
สอบติด เศรษฐบุตรบำเพ็ญ