โรงเรียนกวดวิชาแอตต้า

โรงเรียนกวดวิชาแอตต้า คณิตฟิสิกส์ อ.อรรถ เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีอุดมการณ์ที่จะปั้นเด็กไทยให้มีพื้นฐานทางวิชาที่แข่งแกร่ง อีกทั้งมีชีวิตการเรียนที่มีความสุข มีต้นแบบที่ดีจากอาจารย์ของเรา มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ในชีวิตการเรียนอย่างมีเป้าหมาย จากประสบการณ์ของโรงเรียน 30 กว่าปี

ATTA Staff: พนักงานประชาสัมพันธ์

หากคุณมีอุดมการณ์เดียวกับเรา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปั้นอนาคตของชาติให้มีพื้นฐานวิชาการที่แข็งแรง

คุณสมบัติ:

  • เป็นหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.

  • มีทักษะการพูด และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel (ไม่บังคับ)

  • หากมีความสามารถด้านโปรแกรม photoshop หรือ powerpoint จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะการทำงาน:

  • อธิบายรายละเอียดคอร์สเรียนให้ผู้ปกครองเข้าใจได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

  • ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน ผู้ปกครองและสถานที่

  • ส่งอีเมล ทำรายงานประจำวัน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจส่งประวัติหรือ Resume มาที่อีเมล atta.tutorschool@gmail.com
หัวเรื่อง สมัครงานประชาสัมพันธ์