เลขที่บัญชี

Screen Shot 2559-02-25 at 09.55.36

*** สำหรับศิษย์เก่าที่ทราบรหัสส่วนลดจากเจ้าหน้าที่แล้ว  สามารถหักส่วนลดในยอดโอนได้เลย *** 

ช่องทางการส่งหลักฐานการโอนเงิน